Úvod  Aktuality &gt: Automaticky řízené dveře

Automaticky řízené dveře

3. prosince 2015

Pro elementární nastavení přístupového systému Paxton Net2 je třeba jen několik základních softwarových kroků – definovat dveře, nastavit časová pásma, a provazbu těchto dvou bodů přiřadit vytvářeným uživatelům. V tomto článku se zaměříme na první zmíněnou část – tipy a triky pro nastavení dveří.

Přístupový systém Paxton Net2 je svou topologií zajímavý pro objekty s řízením jediných dveří, i pro objekty se správou přístupu v rozsáhlém areálu. Nejčastěji používané řídící jednotky Net2 plus se propojují buď hvězdicovitě do datové sítě, nebo sběrnicově „za sebou“. Možná je i kombinace obou těchto zapojení, využívaná často ve vícepodlažních bytových domech – první řídící jednotka je na každém patře připojena do datové sítě a chová se jako převodník pro zbylé jednotky na sběrnici.

Celý systém lze spravovat z neplaceného softwaru Net2 Lite. Základní nastavení dveří v systému Paxton Net2 spočívá v jejich definici na základě sériového čísla řídící jednotky a nastavení doby otevření dveří při oprávněné identifikaci kartou, PINem či biometrickým údajem. Toto nastavení je pro většinu instalací zcela dostačující, leckdy se ale setkáváme i s požadavky zákazníků, které si žádají hlubší zásah do konfigurace.

Dočasné odblokování dveří

Logickým požadavkem některých instalací (typicky prodejen) je odblokování dveří během otevírací doby. Systém Paxton Net2 umožňuje nastavit časové pásmo, během nějž lze nechat vstupní zámek vyřazený. Systém počítá i se dvěma možnými mimořádnými situacemi – tou první jsou svátky, během nichž není žádoucí nechávat dveře otevřené. Svátky lze definovat s roční repeticí (např. Vánoce) nebo jednorázově (např. Velikonoce). Druhou možnou komplikací může být doprava, která zdrží zaměstnance na cestě. V systému Paxton Net2 lze nastavit pojistku, která odblokuje dveře v otevírací době až po identifikaci prvního oprávněného uživatele na čtečce.

Specifické nastavení v Paxton Net2 Access Control

Přídavný bezpečnostní zámek

U vstupních dveří do zabezpečených objektů se může objevit požadavek na dva nezávislé zámky na hlavních dveřích. Přídavný bezpečnostní zámek nemusí mít tak rychlou reakci jako primární zámek a pro uživatele může být obtěžující čekat po identifikaci několik vteřin na odblokování dveří. Systém Paxton Net2 má v nastavení funkci, která využívá oba výstupy dveřní řídící jednotky pro připojení dvou nezávislých zámků na jediných dveřích. Tato funkce umožňuje navíc oba zámky (nebo zámek + přídržný magnet) ovládat zvlášť, pokud jde o výše popsané dočasné odblokování. Primární zámek může být odblokován během otevírací doby, přídavný ještě o nějakou dobu déle a připojit se až v nočních hodinách.

Vyřazení čtečky

Na jedné instalaci ve Zlíně jsme se setkali s požadavkem vyřadit dveřní čtečku na dva dny z provozu. Přístup do chráněné oblasti měl být po 48 hodin zcela znemožněn. Systém Paxton Net2 dovede na základě časového pásma přepnout funkci čtečky z identifikace uživatelů do tzv. „nečinného“ módu. V tomto módu čtečka při identifikaci uživatele pouze pípne, ale systém její data ignoruje. Stačí si tedy předchystat časové pásmo, platné po dva dny, a přiřadit je u dané čtečky zmíněnému módu.

I požadavek na vyřazení dveřní čtečky z provozu je realizovatelný

Sledování stavu dveří a vyhlášení poplachu

Systém Paxton Net2 umí vyhlašovat několik poplachových stavů, jedná se například o tyto:

  • Násilně otevřené / vykopnuté dveře
  • Dveře zůstaly otevřené

Podmínkou pro korektní hlášení těchto dvou stavů je čtečka na obou stranách dveří a dveřní kontakt (magnet), sledující stav dveří (otevřené / zavřené). Zmíněné poplachy aktivují poplachový výstup přímo na dveřní řídící jednotce a přenesou poplachovou informaci i do softwaru, kde lze nastavit další návaznosti (přehrání zvuku, zaslání e-mailu, apod.). Maximální možnou dobu otevření dveří bez vyhlášení poplachu lze nastavit v rozsahu 1 – 100 vteřin.

Integrace do ostatních bezpečnostních systémů

V článku „Pouze jeden identifikátor“ jsme vás informovali o způsobu propojení přístupového a zabezpečovacího systému přes jednotný formát karty. V systému Paxton Net2 lze nastavit toto propojení i automaticky. Oprávněný uživatel přichází ke čtečce, která červenou LED diodou signalizuje zastřežený prostor. Po přiložení identifikátoru sepne dveřní řídící jednotka výstup, připojený na zabezpečovací systém. Ten odpoví odstřežením daného prostoru a tuto akci potvrdí svým výstupem. Čtečka přepne signalizaci na povolený průchod a uživatel vstupuje do automaticky odstřeženého prostoru.

Další možnou integrací je propojení s ústřednou systému EPS. Při požáru sepne ústředna svůj poplachový výstup a informace je přenesena na vstup dveřní řídící jednotky Paxton. Provazba skrz software umožňuje na základě této informace vyslat instrukci k odblokování dveří do všech řídících jednotek, čímž je umožněn únik osob z evakuovaného objektu. Integrovat lze také kamerový systém (např. Pelco Endura ), kdy v deníku událostí přístupového systému přibude ke každému průchodu odkaz na kamerový záznam z nejbližší kamery. Příklad integrace s bezpečnostním systémem Ksenia:

                                           

Paxton Net2 – volba i pro váš přístupový systém

Výše popsané funkce pracují s celou řadou bezpečnostních pojistek – zálohované napájení klíčových bodů přístupového systému, off-line provoz při výpadku komunikace, apod. Celé řešení je pak použitelné jak na úrovni jednoho objektu, tak na bázi propojení více poboček přes internet.

Propojení více podsystémů přes internet

Pokud se chcete se dozvědět více o nastavení dveří v přístupovém systému Paxton, neváhejte nás kontaktovat.

Chcete být informováni o zajímavostech a novinkách v oboru bezpečnostních technologií? S naším newsletterem vám nic neunikne.

Mohlo by vás zajímat:

Paxton Compact nabízí ideální řešení pro bytové domy
V případě správy vstupu do panelového či bytového domu je častým požadavkem jednoduchost samotného řešení. Autonomní systém Paxton Compact je ideálním řešením, kdy pouhá čtečka se bzučákem u vstupu do budovy tvoří ucelený systém s originálně řešenou administrací karet. Jaké další výhody nabízí?

RFID karty a klíčenky
Víte, co jsou RFID identifikátory a jaké jsou na trhu dostupné typy? Poradíme vám s výběrem vhodného standardu pro komunikaci mezi identifikátorem a čtečkou na vašem projektu.

Net2 plus nyní s jednodušší instalací
Společnost Paxton se v minulém roce rozhodla nejen pro změnu vzhledu obalů svých produktů, ale i pro úpravu vnitřní části řídící jednotky Net2 plus. Podívejte se, k jaké změně došlo.

 
Mapa webuO webu | Tisknout stránku  | 
|
Vyrobila: Omega Design
 
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace  Rozumím